„Mały VINCI powstał z pasji i podziwu dla naturalnej ciekawości dziecka.

 

Leonardo Da Vinci, do którego świadomie nawiązujemy w nazwie był najbardziej wszechstronnym umysłem w dziejach ludzkości i właśnie ona inspiruje nas w codziennej aktywności.

 

W naszej pracy prowokujemy dzieci do samodzielnego i twórczego myślenia, pozwalamy popełniać błędy, wspieramy dając narzędzia, nie podsuwając gotowych schematów i odpowiedzi."     

 

Natalia i Asia- założycielki 

Copyright ©DIVERTIDA Sp. z o.o. - Prywatny Żłobek i Centrum Edukacji Artystycznej

MałyVINCI w Poznaniu


ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398, 61-441 Poznań

 

Telefony:

608 506 173

739 030 552

Kontakt z nami:

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania w ramach konkursu "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2020 i 2021 roku - w ramach trwałości projektu „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Poznania

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania w ramach konkursu "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2021 i 2022 roku - ŻŁOBKI NIEPUBLICZNE